รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิ
  • รหัสสินค้า : 270104-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวหอมมะลิ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระแก้ว
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนข้าวรวงแก้ว

112 ม.16 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

ติดต่อ :

โทร : 087-1372977

วันที่แก้ไข : 4 ก.ย. 2560