รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชมพู่หวานเพชรคลองหาด

ชมพู่หวานเพชรคลองหาด
  • รหัสสินค้า : 270202-A001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ชมพู่หวานเพชรคลองหาด

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระแก้ว
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาอาชีพชมพู่หวานบ้านหนองตะเคียน

102 ม.4 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 26270

ติดต่อ : นายจันทร์ บุญไทย

โทร : 037 512152, 09 0679487

อีเมล: cddsk@chaiyo.com

วันที่แก้ไข : 4 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาอาชีพชมพู่หวานบ้านหนองตะเคียน