รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระแก้ว
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านใหม่ไทยพัฒนา

108 ม.6 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

ติดต่อ :

โทร : 08 7103 8117

วันที่แก้ไข : 5 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านใหม่ไทยพัฒนา