รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้จากดินไทย

ดอกไม้จากดินไทย

ดอกไม้จากดินไทย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ดอกไม้จากดินไทย (น.ส.อังคณา หวังบูรพาไพบูลย์)

306 ม.6 ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

ติดต่อ : น.ส.อังคณา หวังบูรพาไพบูลย์

โทร : 089-0857094

วันที่แก้ไข : 5 ก.ย. 2560