รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผัก - ผลไม้ประดิษฐ์

ผัก - ผลไม้ประดิษฐ์

ผัก - ผลไม้ประดิษฐ์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอู่ทองพัฒนา

298 หมู่ 6 ถนนท่าพระยาจักร ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

ติดต่อ : คุณสมพิศ บุตรเนตร

โทร : 035-552991, 081-9411030

วันที่แก้ไข : 6 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอู่ทองพัฒนา