รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องแกงส้ม

เครื่องแกงส้ม

เครื่องแกงส้ม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพัทลุง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนเครื่องบ้านศาลาตำเสา

136 ม.3 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ติดต่อ :

โทร : 084-8584162

วันที่แก้ไข : 6 ก.ย. 2560