รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกข่าทรงเครื่อง

น้ำพริกข่าทรงเครื่อง
  • รหัสสินค้า : 560205-D002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกข่าทรงเครื่อง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพะเยา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันหลวง

87 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150

ติดต่อ :

โทร : 083-3199713

วันที่แก้ไข : 6 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันหลวง