รายละเอียดสินค้าโอทอป

เมี่ยงคำสมุนไพรสำเร็จรูป

เมี่ยงคำสมุนไพรสำเร็จรูป
  • รหัสสินค้า : 940908-E001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เมี่ยงคำสมุนไพรสำเร็จรูป

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปัตตานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเมี่ยงคำสมุนไพรสำเร็จรูป (เมี่ยงทอง)

69/2 ซอย7 ถนนรามโกมุท ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150

ติดต่อ :

โทร : 084-8605373

วันที่แก้ไข : 6 ก.ย. 2560