รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องมะลิแดง

ข้าวกล้องมะลิแดง
  • รหัสสินค้า : 310507-SB001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวกล้องมะลิแดง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบุรีรัมย์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ข้าวกล้องมะลิแดง (นายทวี สมใจ)

55 ม.2 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ติดต่อ : นายทวี สมใจ

โทร : 08-0727-8036

วันที่แก้ไข : 8 ก.ย. 2560