รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกตาแดง

น้ำพริกตาแดง
  • รหัสสินค้า : 311201-A004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกตาแดง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบุรีรัมย์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปะคำ

2 หมู่ 2 ซอยชุมสาย ถนนสนิทพัฒนา 1 ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220

ติดต่อ : คุณเหลี่ยม ฉุนชาต

โทร : 044 654241

อีเมล: cdd_bureeram@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 8 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปะคำ