รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวมอลต์หอมนิล

ข้าวมอลต์หอมนิล
  • รหัสสินค้า : 311402-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวมอลต์หอมนิล

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบุรีรัมย์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโนนสำราญ

144 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240

ติดต่อ :

โทร : 081-8076418

วันที่แก้ไข : 8 ก.ย. 2560