รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมทองม้วน

ขนมทองม้วน
  • รหัสสินค้า : 311804-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมทองม้วน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบุรีรัมย์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ขนมทองม้วนแม่นารีย์

114 ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ 31110

ติดต่อ :

โทร : 093-4833075

วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2560