รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวหอมนิล

ข้าวหอมนิล
  • รหัสสินค้า : 312002-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวหอมนิล

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบุรีรัมย์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมนิลตำบลส้มป่อย

56/1 ม.2 ถนนละหารหานทราย ตะพระยา ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260

ติดต่อ :

โทร : 081-9679301

วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2560