รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะขามป้อมอบน้ำผึ้ง

มะขามป้อมอบน้ำผึ้ง

มะขามป้อมอบน้ำผึ้ง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดน่าน
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกิดแก้วสมุนไพรไทย

104 ศรีเกิด หมู่ 3 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

ติดต่อ : นางจันทร์ดี ปันแก

โทร : 08-7176-5060

วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกิดแก้วสมุนไพรไทย