รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวหลามพระงามแม่แอ๊ด (ไส้แป๊ะก๊วย)

ข้าวหลามพระงามแม่แอ๊ด (ไส้แป๊ะก๊วย)
  • รหัสสินค้า : 730101-SH004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวหลามพระงามแม่แอ๊ด (ไส้แป๊ะก๊วย)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ข้าวหลามแม่แอ๊ด

378 ทางรถไฟตะวันตก ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อ : นายแอ๊ด ตันเสียงสบ

โทร : 099-4514432, 086-7575272

วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป ข้าวหลามแม่แอ๊ด