รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนศิลปะประดิษฐ์ยูงงาม

21/2 ยูงงาม หมู่ 1 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

ติดต่อ : นางปราณี ทิพย์ทอ

โทร : 087-8882599, 084-9579503

วันที่แก้ไข : 13 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนศิลปะประดิษฐ์ยูงงาม