รายละเอียดสินค้าโอทอป

ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ

ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ
  • รหัสสินค้า : 270406-CA003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระแก้ว
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สหกรณ์โคขุนสระแก้ว นทพ. จำกัด

333 หมู่ 13 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210

ติดต่อ : คุณสุพจน์ บินยูซบ

โทร : 0-3754-2243 , 08-9202-8479

วันที่แก้ไข : 13 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป สหกรณ์โคขุนสระแก้ว นทพ. จำกัด