รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำตาลมะพร้าว

น้ำตาลมะพร้าว
  • รหัสสินค้า : 750303-A007
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำตาลมะพร้าว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านตลาดน้ำท่าคา

เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

ติดต่อ : นางอุไร สีเหลือง

โทร : 086 7898130, 034 766322

วันที่แก้ไข : 13 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านตลาดน้ำท่าคา