รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมเปียะใส้ลูกจาก

ขนมเปียะใส้ลูกจาก
  • รหัสสินค้า : 110505-B004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมเปียะใส้ลูกจาก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรปราการ
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคู่สร้าง คู่สม

299/205 หมู่ 12 บ้านคู่สร้างคู่สม ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ติดต่อ : นางสมศรี เหล่าจัน

โทร : 08-5108-3960, 02-8162293 , 02-8163594

วันที่แก้ไข : 14 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคู่สร้าง คู่สม