รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องงอก

ข้าวกล้องงอก
  • รหัสสินค้า : 331102-N001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวกล้องงอก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดศรีสะเกษ
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวอินทรีย์

13 ม.3 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220

ติดต่อ :

โทร : 085-4101210

วันที่แก้ไข : 14 ก.ย. 2560