รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องงอก

ข้าวกล้องงอก
  • รหัสสินค้า : 331601-E001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวกล้องงอก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดศรีสะเกษ
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวหอมมะลิดอนพระเจ้า

82 ม.19 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270

ติดต่อ :

โทร : 081-8782593

วันที่แก้ไข : 14 ก.ย. 2560