รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้ามัดหมี่

ผ้ามัดหมี่

ผ้ามัดหมี่

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

78 เชียงเพ็ง หมู่ 3 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250

ติดต่อ : นางคำบู่ วงศ์เชี

โทร : 08-9942-5954

วันที่แก้ไข : 14 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง