รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าหมี่ย้อมคราม

ผ้าหมี่ย้อมคราม

ผ้าหมี่ย้อมคราม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านสะงวย หมู่ที่ 3

161 สะงวย หมู่ 3 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290

ติดต่อ : นางเพ็ชร พุฒลา

โทร : 087-2932891

วันที่แก้ไข : 14 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านสะงวย หมู่ที่ 3