รายละเอียดสินค้าโอทอป

ถั่วกรอบแก้วสมุนไพร

ถั่วกรอบแก้วสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 520204-M001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ถั่วกรอบแก้วสมุนไพร

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำปาง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนเบญจมาศแปรรูปอาหาร

329/1 ม.7 ซอย4 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220

ติดต่อ :

โทร : 087-1867164

วันที่แก้ไข : 15 ก.ย. 2560