รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวแต๋นน้องอุ้ม

ข้าวแต๋นน้องอุ้ม
  • รหัสสินค้า : 520607-SA002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวแต๋นน้องอุ้ม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำปาง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ข้าวแต๋นน้องอุ้ม

97 ใหม่เหล่ายาว หมู่ 8 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120

ติดต่อ : นางผ่องพรรณ ปันด

โทร : 08-5712-1859, 0-5436-9387

วันที่แก้ไข : 15 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป ข้าวแต๋นน้องอุ้ม