รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวโพดทอดกรอบ

ข้าวโพดทอดกรอบ
  • รหัสสินค้า : 160706-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวโพดทอดกรอบ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลพบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มออมทรัพย์ข้าวโพดทอดกรอบ

179 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230

ติดต่อ :

โทร : 083-1099621

วันที่แก้ไข : 15 ก.ย. 2560