รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไส้อั่ว

ไส้อั่ว
  • รหัสสินค้า : 502402-SA002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไส้อั่ว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารพื้นเมือง สกุลทิพย์

134/1 ม.3 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160

ติดต่อ :

โทร : 084-8097433

วันที่แก้ไข : 18 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารพื้นเมือง สกุลทิพย์