รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยหน้าธัญพืช (กล้วยไข่ทองอบใส้แยมลิ้นจี่โรยหน้าธัญพืช)

กล้วยหน้าธัญพืช (กล้วยไข่ทองอบใส้แยมลิ้นจี่โรยหน้าธัญพืช)
  • รหัสสินค้า : 502101-B004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยหน้าธัญพืช (กล้วยไข่ทองอบใส้แยมลิ้นจี่โรยหน้าธัญพืช)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านปงตำ

134 ปงตำ หมู่ 1 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320

ติดต่อ : นางปรานอม เพ็ชรชั

โทร : 08-1881-1797, 0-5387-0350

วันที่แก้ไข : 18 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านปงตำ