รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมันงาม้อนสกัดเย็นใบบูรณ์

น้ำมันงาม้อนสกัดเย็นใบบูรณ์
  • รหัสสินค้า : 502003-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำมันงาม้อนสกัดเย็นใบบูรณ์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

งาใบบูรณ์

111 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350

ติดต่อ :

โทร : 081-9921870

วันที่แก้ไข : 18 ก.ย. 2560