รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกตาแดงกระเหรี่ยง ชนิดเผ็ดน้อย (ตรากุหลาบพันปี)

น้ำพริกตาแดงกระเหรี่ยง ชนิดเผ็ดน้อย (ตรากุหลาบพันปี)
  • รหัสสินค้า : 501804-SA002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกตาแดงกระเหรี่ยง ชนิดเผ็ดน้อย (ตรากุหลาบพันปี)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปการเกษตรตามฤดูกาล

71 ม.1 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310

ติดต่อ :

โทร : 095-5716548

วันที่แก้ไข : 18 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปการเกษตรตามฤดูกาล