รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทองม้วนข้าวกล้อง

ทองม้วนข้าวกล้อง
  • รหัสสินค้า : 501208-E002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ทองม้วนข้าวกล้อง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านท่าจำปี

40 หมู่ 8 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

ติดต่อ : นางสอิ้ง ยวงคำ

โทร : 082-9301342, 053-024227

วันที่แก้ไข : 18 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านท่าจำปี