รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมเปี๊ยะไข่เค็ม

ขนมเปี๊ยะไข่เค็ม
  • รหัสสินค้า : 501214-SE002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมเปี๊ยะไข่เค็ม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสหกิจชุมชนแปรรูปอาหารและขนม

113 ม.4 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

ติดต่อ :

โทร : 081-2896964, 053-835226

วันที่แก้ไข : 18 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป วิสหกิจชุมชนแปรรูปอาหารและขนม