รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยสุกทอดกรอบ

กล้วยสุกทอดกรอบ
  • รหัสสินค้า : 501207-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยสุกทอดกรอบ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสันกอเก็ต

90 ม.10 ซอย10 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

ติดต่อ :

โทร : 081-3878392

วันที่แก้ไข : 18 ก.ย. 2560