รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกตาแดง

น้ำพริกตาแดง
  • รหัสสินค้า : 501110-E002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกตาแดง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีแม่บ้านแม่แพง

238 ม.3 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190

ติดต่อ :

โทร : 089-5604173

วันที่แก้ไข : 18 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีแม่บ้านแม่แพง