รายละเอียดสินค้าโอทอป

มันฝรั่งตากแห้ง

มันฝรั่งตากแห้ง
  • รหัสสินค้า : 500911-C004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มันฝรั่งตากแห้ง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าบง

521 หมู่ 3 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320

ติดต่อ : นางบัวถา สันป่ามุ

โทร : 086-1929846, 053-884234

วันที่แก้ไข : 19 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าบง