รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำตาลอ้อยผง

น้ำตาลอ้อยผง

น้ำตาลอ้อยผง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

142 ม.13 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

ติดต่อ :

โทร : 091-6322023

วันที่แก้ไข : 19 ก.ย. 2560