รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมดอกจอก

ขนมดอกจอก
  • รหัสสินค้า : 500613-SD002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมดอกจอก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวปี49

201 ม.7 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

ติดต่อ :

โทร : 087-1894881

วันที่แก้ไข : 19 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวปี49