รายละเอียดสินค้าโอทอป

เต้าเจี้ยว

เต้าเจี้ยว
  • รหัสสินค้า : 500608-SB002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เต้าเจี้ยว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปแม่บ้านสันป่ายาง

7/6 ม.2 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330

ติดต่อ :

โทร : 081-9927628

วันที่แก้ไข : 19 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปแม่บ้านสันป่ายาง