รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวอินทรีย์ไรซ์เบอรี่

ข้าวอินทรีย์ไรซ์เบอรี่
  • รหัสสินค้า : 670601-SC001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวอินทรีย์ไรซ์เบอรี่

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ข้าวอินทรีย์ไรซ์เบอรี่ (นางสำเริง โภคินชลัยรัตน์)

13/1 ม.6 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170

ติดต่อ : นางสำเริง โภคินชลัยรัตน์

โทร : 086-3444426

วันที่แก้ไข : 19 ก.ย. 2560