รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ อินทรีย์

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ อินทรีย์
  • รหัสสินค้า : 670601-D005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ อินทรีย์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มศิลปงานไม้ประดิษฐ์และเครื่องนอน

46/2 หมู่ 2 บ้านนาตะกรุด ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170

ติดต่อ : คุณเฉลียว ช่วยดั

โทร : 056 784155 , 089 436 3006

วันที่แก้ไข : 19 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มศิลปงานไม้ประดิษฐ์และเครื่องนอน