รายละเอียดสินค้าโอทอป

จันทร์หอมสเปร์ทหอมปรับอากาศยูคาลิปตัส

จันทร์หอมสเปร์ทหอมปรับอากาศยูคาลิปตัส

จันทร์หอมสเปร์ทหอมปรับอากาศยูคาลิปตัส

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

จันทร์หอมสเปร์ทหอมปรับอากาศยูคาลิปตัส (นางสาวดวงใจ สวัสดิ์ผดุงกิจ)

145/47 ถนนประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ติดต่อ : นางสาวดวงใจ สวัสดิ์ผดุงกิจ

โทร : 086-3358921

วันที่แก้ไข : 20 ก.ย. 2560