รายละเอียดสินค้าโอทอป

บะจ่าง

บะจ่าง
  • รหัสสินค้า : 101302-SD002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

บะจ่าง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บะจ่าง

154 ซอยวัดกันมาตุยาราม ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ติดต่อ : นางพรรณี เลิสมหกิจ

โทร : 084-4231247, 02-2227946

วันที่แก้ไข : 20 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป บะจ่าง