รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมเปียะดอกทานตะวัน

ขนมเปียะดอกทานตะวัน
  • รหัสสินค้า : 100206-SG002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมเปียะดอกทานตะวัน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ขนมเปี๊ยะดอกทานตะวัน

100/50 มิตรอนันต์ เศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ติดต่อ : นางฉวีวรรณ ชวลิตพงศ์

โทร : 02-2434077

วันที่แก้ไข : 20 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป ขนมเปี๊ยะดอกทานตะวัน