รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทิพย์ข้าวเกรียบสมุนไพรสายรุ่ง

ทิพย์ข้าวเกรียบสมุนไพรสายรุ่ง
  • รหัสสินค้า : 710902-C004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ทิพย์ข้าวเกรียบสมุนไพรสายรุ่ง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาญจนบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี

49 ห้วยสะพาน หมู่ 2 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140

ติดต่อ : นางสมหมาย แก้วปร

โทร : 08-3008-9747, 0-3457-9293

วันที่แก้ไข : 20 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี