รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมไผ่ริมแคว (กระปุก)

น้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมไผ่ริมแคว (กระปุก)
  • รหัสสินค้า : 710606-SA003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมไผ่ริมแคว (กระปุก)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาญจนบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนเตาน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมไผ่ริมแคว

55 หมู่ 3 บ้าน หนองไผ่ ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 77110

ติดต่อ : นาย พรเลิศ เลี่ยน

โทร : 08 1856 5302

วันที่แก้ไข : 20 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนเตาน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมไผ่ริมแคว