รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเกรียบฟักทอง

ข้าวเกรียบฟักทอง
  • รหัสสินค้า : 710517-C005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าเกรียบฟักทอง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาญจนบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเกษตรกรบ้านหกหลัง

4/1 หมู่ 2 ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130

ติดต่อ : นางทองดี หมีปาน

โทร : 098-2765099, 034-643229

วันที่แก้ไข : 20 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มเกษตรกรบ้านหกหลัง