รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาส้มทอด

ปลาส้มทอด
  • รหัสสินค้า : 402501-SA003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปลาส้มทอด

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

โนนศิลาปลาส้ม

159 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลา กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110

ติดต่อ :

โทร : 08-5680-8042, 0-4328-1029

วันที่แก้ไข : 21 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป โนนศิลาปลาส้ม