รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาส้มสายเดี่ยว

ปลาส้มสายเดี่ยว
  • รหัสสินค้า : 400803-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปลาส้มสายเดี่ยว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านท่าเรือ

158 ซอยอุดมพร ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250

ติดต่อ :

โทร : 081-0471876

วันที่แก้ไข : 21 ก.ย. 2560