รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเกรียบฟักทอง

ข้าวเกรียบฟักทอง
  • รหัสสินค้า : 400504-A003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเกรียบฟักทอง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปอาหาร

322 หมู่ที่1 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

ติดต่อ : นายสงบ ขุนจันทึก

โทร : 086-8137989, 043-213607

วันที่แก้ไข : 21 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปอาหาร