รายละเอียดสินค้าโอทอป

มังคุดกวน

มังคุดกวน
  • รหัสสินค้า : 220307-SE003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มังคุดกวน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดจันทบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคุณนงค์เยาว์

104/1 หมู่ 1 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

ติดต่อ : นางนงเยาว์ สีสุโข

โทร : 08-7825-9181

วันที่แก้ไข : 21 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคุณนงค์เยาว์